ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.18/2562
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม พร.3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,780,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด 3,780,000.00 บาท