ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61107311450
ประกาศเรื่อง  
 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ติดสัมภาระผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โค๊ดลาเบล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,070,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โค๊ดลาเบล จำกัด 1,070,000.00 บาท