ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117184038
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพัดลมไอเย็นสำหรับพื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค
ราคาที่เสนอ  
 245,565.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค 245,565.00 บาท