ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117185427
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อถังขยะแบบมีขอเกี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค
ราคาที่เสนอ  
 328,918.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.ณรงค์พร อีเล็คทริค 328,918.00 บาท