ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 19/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
  พร้อมติดตั้ง ตู้เก็บเอกสารแฟ้มเวชระเบียน แบบรางเลื่อนพวงมาลัยหมุน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 249,310.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น จำกัด 249,310.00 บาท