ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุซ่อมแซมพื้นคอนกรีต ใต้หอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. จำนวน 4 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 12,465.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 12,465.50 บาท