ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 18/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ (LAN) จำนวน 6 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 118,459.70 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด 118,459.70 บาท