ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61107311289
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุงานทำความสะอาด 3 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วันธัชช์ โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,700,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วันธัชช์ โปรเฟสชั่นนัล จำกัด 1,700,000.00 บาท