ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.14/2562
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,449,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด 2,449,000.00 บาท