ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 16/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
  จ้างดูแลระบบโปรแกรมบริหารระบบงานสถานพยาบาล และโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 19,855.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 19,855.00 บาท