ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก วพร.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 541,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร์วิส จำกัด 541,500.00 บาท