ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประจำหน่วยจ่ายกลาง รพ.รร.นร. จำนวน 6 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 395,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด 395,000.00 บาท