ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 10/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 450,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด 450,000.00 บาท