ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 9/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ ไมโครมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์ (สำนักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ  
 120,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์ (สำนักงานใหญ่) 120,000.00 บาท