ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 7/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา mYSOVEN GRAULES 600 มก. จำนวน 50 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 13,375.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 13,375.00 บาท