ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 4/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา GALVUSMET (GERMANY) FCT ๕๐/๑๐๐๐ มก. จำนวน 150 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 244,602.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 244,602.00 บาท