ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/ฉ.รร./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบห้ามล้อ (เบรก) ของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ  
 7,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 7,400.00 บาท