ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ชุดหน้ากากหายใจ (Scott Regular Mask)จำนวน 3 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โควิน ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 449,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โควิน ซัพพลาย 449,400.00 บาท