ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 1 ตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 178,690.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด 178,690.00 บาท