ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 295,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด 295,000.00 บาท