ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 120,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด 120,000.00 บาท