ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่มอแซมห้องประชุม พร.3 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,995,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด 3,995,000.00 บาท