ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.32/2561
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมรั้วบริเวณบ้านพักรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,999,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด 2,999,000.00 บาท