ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.658/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อLOZENGES MA-WAEING 20 S จำนวน 20000 SACK
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ  
 122,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 องค์การเภสัชกรรม 122,000.00 บาท