ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.657/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อPARACETAMOL TABLETS 500 MG 1000 S จำนวน 1000 BOX
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 218,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 218,000.00 บาท