ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.659/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อAMOXYCILLIN CAPSULES 500 MG 500 S จำนวน 300 BOX
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 186,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 186,000.00 บาท