ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.31/2561
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมบริเวณห้อง จก.พร. และห้องประชุม จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แอดสองสุวรรณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,959,703.74 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แอดสองสุวรรณ จำกัด 2,959,703.74 บาท