ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อชุดพลศึกษา จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 116,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 116,400.00 บาท