ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.605/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเปล SKED จำนวน 4 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 200,000.00 บาท