ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.166/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำรถพยาบาลสนาม ทะเบียนสมอ 43261 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านสัตหีบมอเตอร์
ราคาที่เสนอ  
 124,949.25 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านสัตหีบมอเตอร์ 124,949.25 บาท