ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.28/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องล้านจานอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ทรูุริช ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 947,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ทรูุริช ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 947,500.00 บาท