ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.30/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมบ้านพักสำหรับรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูงบ้านเลขที่264 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ปัฏฐวีทอง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,495,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ปัฏฐวีทอง จำกัด 1,495,000.00 บาท