ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.583/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 50 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาติมา เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ  
 250,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาติมา เทรดดิ้ง 250,000.00 บาท