ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.581/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน จำนวน 4 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สเปซเมด จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 248,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สเปซเมด จำกัด 248,000.00 บาท