ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.26/2561
ประกาศเรื่อง  
 ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กก. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,430,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 มีคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,430,000.00 บาท