ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.24/2561
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมกราบพักและห้องน้ำ นรจ.รร.นวก.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ก้าวไกล 2560 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 484,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ก้าวไกล 2560 จำกัด 484,000.00 บาท