ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.513/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อมุ้งลวดและกระเบื้องพื้นอาคารเรือนพักผู้ป่วย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นายคุณาธิป ฉิมบ้านไร่
ราคาที่เสนอ  
 105,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นายคุณาธิป ฉิมบ้านไร่ 105,000.00 บาท