ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.391/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อกล่องบันทึกภาพและเสียง 1 ตัวและเครื่อง Video Switcher 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ทวีลาภ โกลเด้น บริดจ์ (1999) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 149,999.99 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ทวีลาภ โกลเด้น บริดจ์ (1999) จำกัด 149,999.99 บาท