ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.106/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมระบบสูบจ่ายและระบบท่อสำหรับรดน้ำต้นไม้จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ธนาแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 499,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ธนาแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 499,000.00 บาท