ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.439/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทดีไลฟ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 267,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทดีไลฟ์ จำกัด 267,500.00 บาท