ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.414/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อถุงยางอนามัยขนาด 52 มม.ชนิดผิวเรียบ สีธรรมชาติ จำนวน 256000 ชื้น
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 397,184.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด 397,184.00 บาท