ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.343/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อชุดกาแฟของที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนา พร.ประจำปี 2561 จำนวน 500 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รอยัล ปอร์ซแลน จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 222,560.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รอยัล ปอร์ซแลน จำกัด (มหาชน) 222,560.00 บาท