ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.354/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อหุ่นฝึกตรวจครรภ์และตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารก จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 310,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 310,000.00 บาท