ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.341/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อDIPHTERIA AND TETANUS VACCINE 5 ML จำนวน 1720 Vial
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาสุ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 211,560.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาสุ จำกัด 211,560.00 บาท