ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อจอพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ในการติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 252,734.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด 252,734.00 บาท