ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.333/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อCOTTON BALL,STERILED 10 GM จำนวน 16500 PACK
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 115,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 115,500.00 บาท