ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.338/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อFILM X-RAY 14 INCH x 17 INCH 100 S จำนวน 34 BOX
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 117,325.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 117,325.50 บาท