ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.316/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อหนังสือทางการพยาบาล 108 รายการ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ  
 155,114.60 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 155,114.60 บาท