ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.322/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อAMOXYCILLIN CAPSULES 500 MG 500 S จำนวน 446 BOX
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 276,520.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 276,520.00 บาท