ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.312/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อDICLOXACILLIN CAPSULES 250 MG 500 S จำนวน 398 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 218,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด 218,900.00 บาท